Aleksander Orłowski
Pałac Marmurowy. Millionnaja ulica 5/1(na mapie) 

Aleksander Orłowski -  polski rysownik, malarz, grafik. Uczył się u Norblina, następnie kształcił się w Petersburgu, gdzie został malarzem nadwornym wielkiego księcia  Konstantego, młodszego brata Aleksandra I .

Mieszkal w oficynie Pałacu Marmurowego (w tych czasach to była rezydencja księcia Konstantego).

 

Mickiewicz w swoim „Panie Tadeuszu” poświęcił Orlowskiemu następny wiersz :

 Orłowski, który życie strawił w Petersburku,

Sławny malarz (mam kilka jego szkiców w biurku),

Mieszkał tuż przy Cesarzu, na dworze, jak w raju:

A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po Kraju!

Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,

Wysławiał wszystko w Polsce: ziemię, niebo, lasy.