Feliks Dzierżyński

Feliks Dzierżyński– polski i rosyjski działacz socjaldemokratyczny i komunistyczny, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU, symbol terroru w rewolucyjnej i porewolucyjnej Rosji, zyskał przez to miano Żelazny Feliks, Krwawy Feliks i Czerwony Kat.

Podczas rewolucji należał do ścisłego kierownictwa partii bolszewików, był bliskim współpracownikiem Lenina. W latach 1917-1926 stał na czele Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem ,która była odpowiedzialna za masowe zbrodnie na «wrogach ludu»: przeciwnikach politycznych, ale także «obcych klasowo» ziemianach, przedsiębiorcach, duchownych. 

 

Gorochowaja 2   (na mapie)

Budynek Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (obecnie Muzeum Historii Policji Politycznej)