Filharmonia Petersburska

Adres:  ulica Michajłowskaja  2 (mapa Google)

Filharmonia Petersburska - państwowa instytucja kulturalna w Sankt-Petersburgu, najstarsza z filharmonii rosyjskich.

Budynek, mieszczący wielką salę koncertową na 1500 miejsc, wzniósł w roku 1839 architekt Paul Jacot; fasady zaprojektował architekt Carlo Rossi dla Zgromadzenia Szlacheckiego . Sala znajduje się przy ulicy Michajłowskiej 2.

W końcu lat czterdziestych XIX wieku sala stała się ośrodkiem kultury muzycznej Sankt-Petersburga. Występowali w niej Ferenc Liszt, Anton Rubinstein, Klara Schumann, Richard Wagner,Paulina Viardot-Garcia, Piotr Czajkowski, Modest Musorgski, Nikołaj Rimski-Korsakow i in. Po Rewolucji Październikowej sala otrzymała w roku 1921 nazwę Filharmonii Piotrogradzkiej, w roku1924 przemianowano na Filharmonię Leningradzką. W roku 1975 nadano jej imię Dymitra Szostakowicza. W roku 1991 przywrócono nazwę Filharmonii Petersburskiej.