Henryk Siemiradzki

Akademia Sztuk Pięknych (na mapie)

Muzeum Rosyjskie (na mapie)

 

Henryk Hektor Siemiradzki– polski malarz, przedstawiciel akademizmu.

Ojciec Henryka był wysokim oficerem armii Imperium Rosyjskiego, jednak dzieci zostały wychowane w tradycji polskiej, katolickiej.

W latach 1864-1870 studiował malarstwo w Akademii Petersburskiej, gdzie zapoznał się z malarstwem akademickim.W 1871 ukończył studia i uzyskał 6-letnie stypendium rządowe.

 

Akademia Sztuk Pięknych

Do najsławniejszych jego płócien należy namalowany w 1876 r. obraz «Pochodnie Nerona», zwany też «Świeczniki chrześcijaństwa». Temat obrazu zaczerpnięty został z «Roczników» Tacyta, w których rzymski kronikarz opisywał męczeństwo chrześcijan niesłusznie oskarżonych o podpalenie wiecznego miasta. Dzieło przyniosło Siemieradzkiemu międzynarodową sławę i członkostwo w rzymskiej Akademii św. Łukasza. Ten obraz został wystawiony w Petersburgu w Akademii Sztuk Pięknych i miał ogromny sukces. Za to dzieło Siemiradzki dostał tytuł profesora Akademii Sztuk Pięknych.Teraz ten obraz jest w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

«Pochodnie Nerona». Muzeum Narodowe w Krakowie

«Fryne na święcie Posejdona w Eleusis». Muzeum Rosyjskie w Petersburgu