Henryk Wieniawski

 Teatr Maryjski . Plac Teatralny 1 (na mapie)

Sankt-Petersburskie Państwowe Konserwatorium. Plac Teatralny 3 (na mapie)

Henryk Wieniawski — polski kompozytor i skrzypek uzyskal trzyletni kontrakt na dworze w Sankt Petersburgu i w tamtejszym teatrze dworskim.

Wieniawski został zatrudniony jako solista w 1860 roku i był tak dobrze przyjmowany, że umowę przedłużano mu aż trzykrotnie i pozostał w Petersburgu aż do 1872 roku. Pracował tam także jako nauczyciel w założonym przez Rubinsteina Rosyjskim Towarzystwie Muzycznym i działał jako muzyk-kameralista, zakładając kwartet smyczkowy. Jego pozycja w środowisku muzycznym była bardzo wysoka, wpłynął także znacząco na rozwój rosyjskiej szkoły wiolinistycznej.