Ignacy Hryniewiecki

Ignacy Hryniewiecki – polski konspirator i rewolucjonista, działacz terrorystycznej organizacji Narodnaja Wola, zabójca cara Aleksandra II. Urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej. W 1875 r. Hryniewiecki zamieszkał w Sankt Petersburgu, gdzie rozpoczął studia matematyczne w Instytucie Technologicznym. Szybko związał się z działaczami Narodnej Woli.

13 marca 1881 r. (według starego datowania 1 marca) w Sankt Petersburgu rzucił bombę w powóz cara Aleksandra II, od której zginął zarówno on, jak i car. W tym samym  miejscu  później został zbudowany Sobór Zmartwychwstania Pańskiego znany jako Cerkiew Zbawiciela na Krwi.