Marian Peretiatkowicz
Kościół Matki Boskiej Lurdskiej.  Zaułek Kowieński, 7

 (na mapie)

Bank Handlowo-Przemysłowy. Newski pr.9

 (na mapie)

Jednym z najbardziej znanych architektów polskiegi pochodzenia  tworzących w Petersburgu na początku XX wieku był Marian Peretiatkowicz (1872–1916). Jego działalność była bardzo rozmaita.  Jeżeli chodzi o budownictwo kościelne, to najbardziej znany jest Kościół Matki Boskiej Lurdskiej (zauł. Kowieński, 7),  zbudowany w latach 1907–1909 dla francuskiej wspólnoty katolickiej. Projekt kościoła przedstawił architekt L. N. Benoit jeszcze w roku 1902. Marian Peretiatkowicz dokończył jego budowę. Kościół został poświęcony w dniu 5 grudnia 1909 roku przez biskupa Jana Ceplaka. Od 1938 do 1992 roku ten kościół był jedynym czynnym kościołem katolickim w Sankt Petersburgu. Obecnie jest to jeden z najbardziej zwiedzanych kościołów katolickich miasta.

Kościół Matki Boskiej Lurdskiej

Bank Handlowo-Przemysłowy przy Newskim 9 (1912-1914). Arch.M.Peretiatkowicz