Rejs po Bałtyku

REJSY PO BAŁTYKU.  SANKT-PETERSBURG BEZ WIZY.

 

 

UWAGA! Na tej stronie chodzi  wyłącznie o rejsach po Baltyku na statkach jako Costa Pacifica, MSC Poesia  i  podobnych. Są jeszcze promy (mini-rejsy), o których można przeczytać na stronie - Sankt-Petersburg bez wizy

Rejs  po Bałtyku jest szansą aby zwiedzić północne miasta jak Sankt Petersburg, Sztokholm, Kopenhagę, Tallin, Gdańsk, Lubek, Helsinki i inne.

Państwo mogą bez żadnych kłopotów odwiedzić wszystkie miasta, które są częścią Wspólnoty Europejskiej. Natomiast wizyta Petersburgu  na własną rȩkȩ nie jest możliwa bez wizy lub bez przewodnika.

Nieraz można  przeczytać ze pasażerowie promów lub rejsów przypływających do Petersburga, mogą przez trzy doby swobodnie poruszać się po mieście bez wizy. Ale to nie jest cała prawda.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 397 z dnia 07.05.2009 r. o zasadach przebywania na terytorium FR obcokrajowców i bezpaństwowców przybywających do Federacji Rosyjskiej w celach turystycznych na promach lub statkach  pasażerskich uczȩstnicy zorganizowanych grup turystycznych mogą znajdować się na terytorium FR 72 godziny bez wiz, pod warunkiem ze program turystyczny jest zorganizowany   przez agencjȩ akredytowaną,  mającą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie portu oraz figurowania na liście pasażerów promów lub rejsów.  

Lista jest przedstawiana władzom portu przynajmniej 72 godziny przed zawinięciem do portu.

Uczstnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach określonych w programie turystycznym.

 W innych przypadkach potrzebna jest wiza.

 

 Jeżeli  Państwo preferują uniknąć wizy, z przyjemnoscią proponuje swoje usługi .

 

Zgodnie z rosyjskim prawem o   pasażerach bezwizowych ,  dokumenty wymagane przez straż graniczną to:

1. Ważny paszport.

2. Kserokopię paszportu.

3. Dowód udziału w zorganizowanej wycieczce.

 Ten ostatni dokument nazywa się „tour-ticket”

«Tour-ticket» jet  bardzo ważnym dokumentem , dającym prawo opuszczać statek be wizy , rodzaj formularzu wizowego  zawierającego dane osobowe.

 Mamy  kontrakt z agencją akredytowaną na terenie portu i  gwarantujemy  Państwu uzyskanie  «tour-ticketów»  i prawo opuszczać  statek bez wizy.

Dla turystów indywidualnych (2-3 osób)  cena takiej imprezy prywatnej jest dość droga ze wzglȩdu wszystkich  kosztów dodatkowych  dla załatwienia różnych formalności administracyjnych. Cena grupowa  proponowana agencją na statku będzie na pewno tańsza , ale nie trzeba zapominać o tym  że chodzi o zwiedzaniu w grupie liczącej 40-50 osób!

 Jeżeli  jesteście grupą od 4 osób, to nasza cena może być  bardzo atrakcyjną biorąc pod uwagę  że będą Panstwo zwiedzali miasto z przewodnikiem i transportem prywatnym.

 UWAGA! Wszystkie programy przedstawione  na stronie są przykładowe. Możemy  zaoferowac  indywidualny program w zależności  od Państwa życzeń

 

PROGRAMY NA 1 DZIEŃ (7.00 — 19.00)

PROGRAMY NA 2 DNI

PROGRAMY NA 3 DNI