Stanisław Kierbedź

Stanisław Kierbedź — rosyjski inżynier, Polak z pochodzenia, generał-major armii rosyjskiej, rzeczywisty radca tajny; pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych.

Ukończył studia na uniwersytecie Wileńskim i paryską szkołę dróg i mostów. Studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1831r. uzyskał dyplom inżyniera sztuki komunikacyjnej.

Był znakomitym specjalistą w sztuce budowania mostów. W latach 1844 — 52 kierował budową pierwszego stałego mostu na rzece Newie w Petersburgu, który nazwany został mostem Błagowieszczeńskim, a później na cześć Cara Mikołaja I- Nikołajewskim.

S. Kierbedź otrzymał członkostwo w Petersburskiej Akademii Nauk i nominację na generała. Wykładał w instytucie górniczym i w innych uczelniach mechanikę stosowaną

 

Most Błagowieszczeński